WebdK
DEMO Html5DEMO WORDPRESSDEMO WEBSHOP

Theme code snippets

Artiklen er opdateret den: 13. september 2023

Lightbox js hentes nu IKKE ind pr. default

Vil man benytte Lightbox effekt på billeder, skal man nu “bede” om at hente javascript filen i child theme functions.php via:

function web_lightbox() {
	wp_enqueue_script('lightbox');
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'web_lightbox');

do_action()

do_action('webspeed_after_header');
Printes efter </header> – typisk der hvor menu, logo etc. printes

do_action('webspeed_before_body_end');
Printes umiddelbart før body tag lukkes </body>

do_action('webspeed_before_footer');
Printes før footer indhold på hjemmesiden

remove_action()

Reference link til web.dk fjernes via:
remove_action('webspeed_before_body_end', 'web_reference', 10);

add_action()

Et eksempel hvor der indsættes kode i webspeed_after_header:

add_action('webspeed_after_header', 'function_navn');
function function_navn() {
echo 'Det her bliver indsat i webspeed_after_header';
}

Fjerne theme javascript

add_action('wp_enqueue_scripts', 'remove_webspeed_script', 30);
function remove_webspeed_script() {
wp_dequeue_script('theme-script');
wp_deregister_script('theme-script');
}

Tilbage