WebdK
DEMO HJEMMESIDEDEMO WEBSHOP

Personer i WordPress

Artiklen er opdateret den: 20. maj 2022

Den specielle indholdstype til at oprette personer i WordPress, gør det nemt at vise flere pænt ved siden af hinanden. Derudover er det nemt at rette og tilføje persondata til den enkelte person.
Se eksempel her.

Den enkelte person har sin “egen side” hvor man kan læse mere indgående om personen.
Ønsker man ikke at benytte dette, undlader man bare at udfylde selve “Body” feltet i WordPress. Hvis “Body” feltet er tom vises linket “Læs mere” ikke!

Sortering

Personerne sorteres via WordPress feltet “Rækkefølge” under punktet “Indlægsattributter“.
Et lavt tal angiver, at personen skal vises først i visningen.
Eksempel: En person med værdien 1 vises før personen med værdien 2.
Der kan benyttes negative værdier i feltet!

For at vise personer på en side opretter man shortcode

[personer]

Når man opretter personer kan man vælge at give dem en kategori (Type), så man kan vælge at vise alle personer med eksempelvis kategorien (typen) “Kontoret”.
Skriv shortcode:

[personer type=kontoret]

Grid

Shortcode [personer] viser personerne tre og tre, men ønskes eksempelvis 4 personer ved siden af hindanden kan du i shorcode tilføje

[personer grid=4]

Grid kan have værdierne = 1,2,3 eller 4 (antallet af personer ved siden af hinanden!)

Med Gap kan man øge mellemrummet mellem hver person.

[personer gap=3]

Default værdi er gap=2

Gap kan have værdierne = 0,1,2,3 eller 4 (jo større gap jo mere mellemrum!)

Class

Indsætte en class i dit grid via.

[personer class=min-class]

Benyttes typisk når du vil designe/style selve visningen. Der skal derfor samtidig i din CSS kodes angives, hvordan du vil have min-class til at se ud!

Antal og offset

Med number og offset kan du angive antal personer, der printes og hvor de skal begynde fra.

[personer number=8 offset=4]

Ovenstående viser 8 personer, men springer de 4 første personer over der er oprette i WordPress.
Denne mulighed kan være lidt “tricky“, i forhold til hvordan man har kategoriseret, og hvad man har angivet i “Rækkefølge værdien”.

Sæt det hele sammen

Du kan sætte alle informationerne ind i din shortcode.

[personer type=kontoret grid=4 gap=3 class=min-class]

Felter

En person er opbygget af følgende

Læs her om billedestørrelser og format, og at det er vigtig at benytte samme billedestørrelse på alle personer.

Skabeloner i fuld bredde

Indsættes visning af personer på en af de to skabeloner, som benytter skærmens fulde bredde (“Article NO wrap” eller “Top img / Article NO wrap“), centreres visning som på en “normal” sideskabelon.
Fordelen er her, at man har mulighed for at opdele siden i farvede felter, der fylder hele skærmens bredde og samtidig vises person-grid pænt i midten af skærmen.

Tilbage